Podlasie ma to szczęście, że leżą tam dwa obszary unikatowe na skalę europejską i światową pod względem przyrodniczym: Puszcza Białowieska i Bagna Biebrzańskie, przy czym te drugie są znacznie rozleglejsze. Przed odwiedzinami kompleksu mokradeł warto dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak powstały i co tak naprawdę, poza bogactwem fauny i flory świadczy o ich wyjątkowości.

 

Same Bagna Biebrzańskie to blisko 60 000 ha zajmowanych głównie przez wszelkiego rodzaju torfowiska i zalewowe łąki położone w północnej części województwa podlaskiego. Ich obszar podzielono na trzy baseny: północny, południowy i środkowy. Ten ostatni jest zdecydowanie największy, bo zajmuje blisko dwóch trzecich całości kompleksu mokradeł, najbardziej przyrodniczo różnorodny, ale i najmniej dostępny. Południowa część bagien leży między Osowcem a Wizną, a północna to wąski pas mokradeł aż do rejonu Sztabina.

 

Spadek po lodowcach

 

Niezależnie, od której strony zechcemy poznawać tutejsze bagna, wszystkie one mają kilka cech wspólnych, w tym przede wszystkim to, co wyróżnia każde mokradła: poziom gruntowych wód jest nieomal tuż pod samą glebą, a nierzadko, np. po intensywnych opadach, są one zalewane na dłużej. Specyfika i rozmiar tutejszych ma bezpośredni związek z Biebrzą, która nieustannie meandrując pozostawiała m.in liczne starorzecza i inne obszary podmokłe. A sama rzeka biegła i nadal tak malowniczo płynie dzięki specyficznej rzeźbie terenu Doliny Biebrzańskiej, ukształtowanej przez cofający się w poprzedniej epoce geologicznej lodowiec.

 

W toku tego procesu Biebrza, która wówczas niosła wielokrotnie więcej wody niż dziś, zaczęła stopniowo przypominać dzisiejsze rozmiary, a w miejscu jej dawnego koryta zostawały podmokłe grunty stopniowo zarastane przez coraz bardziej rozrastające się torfowiska.

 

Bezcenne mokradło

 

I choć takich obszarów jak tutejsze bagna nie brakowało niegdyś w całej Europie, to z biegiem lat ich ubywało, w szczególności przez intensywne rolnictwo w minionym stuleciu (melioracja) wszelkie mokradła systematycznie osuszano. Szczęśliwie nim nieodpowiedzialne ręce zdążyły Dolinę Biebrzańską zdewastować, zaczęto ją chronić, co z biegiem czasu uczyniło ją miejscem unikatowym.

 

Nie tylko zresztą pod względem przyrodniczym bagna uznajemy za zjawisko wartościowe. Ich utrzymanie w naturalnej postaci daje liczne pożytki samym ludziom, bo są one choćby naturalnym zbiornikiem retencyjnym, który odbiera nadmiar wody rzece, przez co województwo podlaskie znane z innych części Polski wiosenne powodzie omijają. Z kolei latem utrzymujące się pod gruntem obfite wody pozwalają uniknąć zagrożenia suszą.

 

Biebrzański Park Narodowy

Biebrza

Piękna i unikatowa panorama krajobrazu, ekosystem niezniszczony przez setki lat intensywnych upraw, melioracji i osuszania - można powiedzieć, że Biebrza i jej dolina miała szczęście, że ominęła ją tak często bezpowrotnie niszcząca przyrodę ludzka aktywność. Szybko dostrzeżono, że to, co wyróżnia Podlasie na turystycznej mapie Polski i Europy wymaga szczególnej ochrony i w tym właśnie celu utworzono tu park narodowy.

czytaj więcej

Ornitologia nad Biebrzą

Bat3Inter

Można powiedzieć, że ptaki jeszcze na długo przed ludźmi doceniły Biebrzę i okalające ją bagna. Szacuje się, że można tu spotkać nawet 270 gatunków, z czego tylko ich część wije tu gniazda, a reszta zatrzymuje się jedynie na jakiś czas by żerować i nabrać sił, nim wyruszy w dalszą drogę. W porę dostrzeżone i otoczone opieką, tutejsze tereny stały się celem pielgrzymek ornitologów, zarówno zawodowców jak i amatorów, z całego świata.

czytaj więcej

Biebrzańskie bagna

Untitled-3

Podlasie ma to szczęście, że leżą tam dwa obszary unikatowe na skalę europejską i światową pod względem przyrodniczym: Puszcza Białowieska i Bagna Biebrzańskie, przy czym te drugie są znacznie rozleglejsze. Przed odwiedzinami kompleksu mokradeł warto dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak powstały i co tak naprawdę, poza bogactwem fauny i flory świadczy o ich wyjątkowości. 

 

czytaj więcej