Piękna i unikatowa panorama krajobrazu, ekosystem niezniszczony przez setki lat intensywnych upraw, melioracji i osuszania - można powiedzieć, że Biebrza i jej dolina miała szczęście, że ominęła ją tak często bezpowrotnie niszcząca przyrodę ludzka aktywność. Szybko dostrzeżono, że to, co wyróżnia Podlasie na turystycznej mapie Polski i Europy wymaga szczególnej ochrony i w tym właśnie celu utworzono tu park narodowy.

 

Sam Biebrzański Park Narodowy istnieje od 1993 r i choć status parku narodowego uzyskał, jako 18. miejsce w Polsce, to do dziś dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o wielkość chronionego obszaru, bo jego powierzchnia to łącznie prawie 60 000 hektarów. Cały teren parku, z siedzibą w Osowcu, znajduje się w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Warto wspomnieć, że zarówno sama Biebrza jak i okalające ją bagna, uznano za obszar wymagający szczególnej troski jeszcze w latach międzywojennych, kiedy stworzono tam dwa rezerwaty, z których jeden (Czerwone Bagno) istnieje do dziś.

 

Ochronić, co najcenniejsze

 

Swoistą hydrograficzną oś parku stanowi Biebrza, malowniczo meandrująca na całym jego terenie, tworząc przy tym liczne starorzecza. Rozciągająca się wokół Biebrzy kotlina to unikatowy w skali nie tylko krajowej, ale i europejskiej kompleks torfowisk. Można tu podziwiać trzy rodzaje tych mokradeł, właściwe dla naszej strefy klimatycznej, tzw. torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, różniące się od siebie specyficzną fauną i florą. Cały ich zespół tworzy to właśnie słynne Bagna Biebrzańskie. Od 1995 r cały ich teren został również objęty również międzynarodową ochroną prawną (konwencja ramsarska), jako obszar mokradeł o szczególnym znaczeniu dla utrzymania środowiska życiowego ptaków wodnych.

 

Biebrzański Park Narodowy to jednak nie tylko tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, ale także unikalny krajobraz (wcześniej Biebrza i okoliczne tereny miały status parku krajobrazowego). Naturalna dolina rzeki, mało intensywne osadnictwo i ekstensywne rolnictwo sprawiły, że mimo upływu dziejów tereny Kotliny Biebrzańskiej pozwalają cieszyć oczy odwiedzających widokiem niemal nieskażonego obecnością ludzką krajobrazu.

 

Biebrzański Park Narodowy

Biebrza

Piękna i unikatowa panorama krajobrazu, ekosystem niezniszczony przez setki lat intensywnych upraw, melioracji i osuszania - można powiedzieć, że Biebrza i jej dolina miała szczęście, że ominęła ją tak często bezpowrotnie niszcząca przyrodę ludzka aktywność. Szybko dostrzeżono, że to, co wyróżnia Podlasie na turystycznej mapie Polski i Europy wymaga szczególnej ochrony i w tym właśnie celu utworzono tu park narodowy.

czytaj więcej

Ornitologia nad Biebrzą

Bat3Inter

Można powiedzieć, że ptaki jeszcze na długo przed ludźmi doceniły Biebrzę i okalające ją bagna. Szacuje się, że można tu spotkać nawet 270 gatunków, z czego tylko ich część wije tu gniazda, a reszta zatrzymuje się jedynie na jakiś czas by żerować i nabrać sił, nim wyruszy w dalszą drogę. W porę dostrzeżone i otoczone opieką, tutejsze tereny stały się celem pielgrzymek ornitologów, zarówno zawodowców jak i amatorów, z całego świata.

czytaj więcej

Biebrzańskie bagna

Untitled-3

Podlasie ma to szczęście, że leżą tam dwa obszary unikatowe na skalę europejską i światową pod względem przyrodniczym: Puszcza Białowieska i Bagna Biebrzańskie, przy czym te drugie są znacznie rozleglejsze. Przed odwiedzinami kompleksu mokradeł warto dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak powstały i co tak naprawdę, poza bogactwem fauny i flory świadczy o ich wyjątkowości. 

 

czytaj więcej