Nieodłączną częścią wizyt naszych gości w prehistorycznej Mamuciej Osadzie jest pokaz i nauka rozpalania ognia. Takie dobrodziejstwa jak zapalniczka, zapałki czy nawet dawne krzesiwo były obce naszym przodkom sprzed 10 000 lat, a mimo to umieli sobie poradzić ze skrzesaniem płomienia. Pokażemy i poinstruujemy co należy zrobić, aby wysiłki (często niemałe) nad wznieceniem ognia uwieńczyć sukcesem.